Henvendelse til kordegnekontoret
tlf. 98 17 29 45 - mail: noerresundby.sogn@km.dk

Derefter bedes barnets forældre rette personlig henvendelse til den præst, der skal døbe barnet.