Menighedsrådet

Formand

Jørgen Pedersen


E-mail: bogj@outlook.dk

 

Næstformand

Ingelise Karup Andersen

Email: ingelisekrarupandersen@gmail.com

 

Kirkeværge

Lis Skriver Jensen

 

 

Kasserer

Anne Colding Sund

 

Kontaktperson for personalet

Mogens Ryttergaard

 

Øvrige medlemmer

Helle Dorf Kristensen
Ove Bisgaard Nørhave
Tina Bach Toft Sørensen
Bodil Kierkegaard
Anitta Christensen
Annette Nielsen

Anders Linnemann Madsen

 

Suppleanter

Else Ryttergaard
Lis Skriver Jensen
Judith Faldberg Nielsen
 
Ophavsret: