Hedegaard

Peder Pedersen Hedegaard, der var født i Rær i Thy, etablerede

sig i 1885 som købmand i en blandet landhandel i Vestergade

nr. 20. Efter nogle få års forløb gik han over til udelukkende

at handle med frø og foderstoffer. Omdannede i 1916 firmaet til et

aktieselskab under navnet Peder P. Hedegaard A/S.

Hedegaard var uden sidestykke Nørresundbys største velgører med en

række legater til stiftelser og velgørende formål.

 

Af stiftelser kan nævnes Landsforeningens Børnehjem på Fuglsangsvej

også kaldet "Hittebørnshjemmet". Børnehjemmet blev

bygget og drevet af Odd Fellow Logen med stor økonomisk støtte fra

Hedegaard. Den Hedegaardske Stiftelse ved Skansevej

opført i 1935 og Skovgaarden ved Lindholmsvej fra 1938. 

Peder P. Hedegaard var gift 2 gange. 1. ægteskab med Julia

Hedegaard død 1908 og 2. ægteskab med Frida Hedegaard,

der overlevede ægtemanden. Begge ægteskaber var barnløse.

Det fortælles at Hedegaard ønskede at blive båret i graven,

hvorfor der skulle graves en lang gang, så kisten kunne stilles på

plads. Peder P. Hedegaard har fået en vej opkaldt efter sig

Peder P. Hedegaards Vej, der går fra Lindholmsvej,

krydser A.C. Jacobsensvej, går nord om den nye Kirkegård,

krydser Kapelvej og slutter ved Rolighedsvej.

Klik her for at se kort

 

Ophavsret: