Korkalender

Korkalender

​​

Søndag 22. september

Ganske frivilligt! Især for 7. klasse: Syng til gudstjeneste kl. 10.00 - 11.10. Vi mødes ved orglet kl. 9.15.

Lørdag 28. september

Vi synger til indvielsen af Kirkens Hus Nørresundby, Kapelvej 2 kl. 15.30 - 15.50. Vi mødes i Kirkens Hus Nørresundby kl. 14.30.

Tirsdag 1. oktober

Pokémon-gudstjeneste kl. 17.00 - 17.40 i kirken. Vi mødes kl. 16.00 i kirken. Bagefter er der aftensmad til alle! 

Torsdag 3. oktober

Forældremøde - især for nye korforældre og nye korsangere - kl. 17.30 - 18.00.

Dvs. at 7. kl. øver kl. 16.30 - 17.30. 8. kl. og opefter øver kl. 18.00 - 19.00

Søndag 20. oktober

Gudstjeneste i kirken kl. 10.00 - 11.10. Vi mødes ved orglet kl. 9.15

Lørdag 9. november

Korstævne i Vodskov kirke for alle ungdoms-kirkekor i Nordjylland med dygtig korledet fra København. 

Afgang med bus nr. 1 fra Østerbrogade (over for biblioteket) kl. 9.38. Vi er tilbage samme sted kl. 16.22.

Åben koncert for alle interesserede i Vodskov kirke kl. 15.00.

Medbring mad og drikke til frokost.

Pris pr. deltager: 60 kr. 

Tilmelding og betaling til Tøkk senest 3. oktober.

Lørdag 14. december 

Vores helt egen julekoncert kl. 11 - 11.40 i kirken. Vi mødes i kirken kl. 9.30.

Onsdag 18. december

Gudstjeneste i kirken kl. 17.00 - 17.45. Vi skal bl.a. gå Lucia. Vi mødes i kirken kl. 16.00

Tirsdag 24. december.

Vi mødes i festsalen på plejehjemmet Elmely, Lindholmsvej 24 kl. 9.30 og synger til gudstjeneste kl. 10.00 - 10.30.

Derefter cykler vi til Fremtidens plejehjem og synger til gudstjeneste kl. 11.00 - 11.30.

Derefter får vi sandwiches i Kirkens Hus.

Kl. 13.00 - 13.50 synger vi til jule-familie-gudstjeneste i kirken.

Torsdag 26. december

Vi synger til gudstjeneste i kirken kl. 10.00 - 11.10. Vi mødes ved orglet kl. 9.15.

Torsdag 2. januar

Ingen korprøve

10. - 11. januar

Korøve-weekend med overnatning i Kirkens Hus Nørresundby fra fredag kl. 17.30 til lørdag kl. 12.00.

Søndag 23. februar

Vi synger til Fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00 - 14.45. Vi mødes i kirken kl. 13.00. For dem, der har lyst, er der tøndeslagning og fastelavnsboller bagefter

Mandag 13. april

2. påskedag. Vi synger til gudstjeneste kl. 10.00 - 11.10. Vi mødes ved orglet kl. 9.15.

Mandag 1. juni

2. pinsedag. Vi synger til gudstjenste i Skanseparken kl. 10.30

 

 

 

 

 

 

Meld afbud, hvis du ikke kan komme – gerne så tidligt som muligt til Tøkk:

toekk@nrsundbykirke.dk – tlf. 20 25 25 14

Ophavsret: